Leerkracht

Titel:  De Nieuwe Mummie
Onderwerp:  Mummies, Piramides, Egypte
Schooltype:  Basisonderwijs
Bestemd voor:  Groep 6-7-8
Vakgebieden:  Geschiedenis, Aardrijkskunde, Techniek
Uitvoering door:  2 leerlingen
Tijdsinvestering voor leerling:  2 x 60 minuten
Opbrengst:  Krantenartikel
Leerpunten:  Mummies, informatie opzoeken, plaatjes opzoeken, informatie & plaatjes verwerken in een artikel.
Extra materialen die nodig zijn:  Boeken, kladpapier, pen.
WebQuestmakers:  Katie Mauer & Lisa van Vliet